شلوار جین

عرضه ۳۲ شلوار جین قاچاق در بازار معادل یک روز بیکاری کارگر ایرانی

به گفته مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت عرضه هر ۳۲ شلوار جین قاچاق در بازار معادل یک روز بیکاری کارگر ایرانی است. محسن گرجی امروز در در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاه‌ها و مال‌ها برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق که در ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق برگزار شد، اظهار داشت: امروز ساختار بازار به گونه ای است که اگر برندی ایرانی – خارجی و قاچاق در مراکز تجاری عرضه شود در بقیه بدنه بازار نیز خودش آن برند رشد می کند و عرضه می شود.

واگذاری بخشی از وظایف در خصوص مبارزه با قاچاق کالا به مدیران مال ها بسیار خوب است و بهتر است که مدیران مال ها در رابطه با اقداماتشان گزارش ارائه دهند. گرجی با بیان اینکه سال گذشته لیست اسامی کالاهای قاچاق را سال گذشته برای مدیران مراکز تجاری ارسال شد، گفت: لذا خوب است که مدیران مال ها در این خصوص نیز گزارش ارائه دهند که چه اقداماتی را انجام داده اند و در خصوص کدام برندها به صاحبان فروشگاه ها تذکر داده اند.
وی بیان داشت: عرضه هر ۴ شلوار جین قاچاق در بازار معادل یک ساعت بیکاری کارگر ایرانی است و عرضه هر ۳۲ شلوار جین قاچاق معادل یک روز بیکاری کارگر ایرانی است.

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت اظهار داشت: شلوار جین ایرانی به روسیه صادر می شود لذا کسی نمی تواند بگوید که کالای ایرانی کیفیت ندارد. وی بیان داشت: در مقابل صادرات پوشاک خوب و با کیفیت ایرانی متاسفانه پوشاک استوک و به عبارتی کالاهای ته بار به کشور وارد می شود./

https://kasbnews.com/10116