نحوه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی مشخص شد

مالیات

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی اعلام کرد: بر اساس مواد ۹۷ و ۱۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم؛ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و […]

نکات مهم اظهارنامه مالیاتی که کسب و کارها باید بدانند

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی به نوعی کارنامه مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی است که باید هر سال برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود. این سازمان در حال حاضر امکان ارسال این کارنامه را به شکل الکترونیکی فراهم کرده و افراد می‌توانند با استفاده از سامانه‌های متمرکز این کار را انجام دهند. همچنین امکان ارسال پستی سند هم […]