هوش مصنوعی

برگزاری مسابقه توسعه هوش مصنوعی

اولین نشست کمیته علمی بزرگترین مسابقه توسعه هوش مصنوعی اختصاصی زبانی بزرگ فارسی در کشور (هکاتون) با حمایت مرکز ملی فضای مجازی و حضور اعضای هیات علمی از دانشگاه های تهران، شریف، شهید بهشتی، امیرکبیر و امام حسین(ع) برای شناسایی، تقسیم کار و مراحل ارزیابی شرکت کنندگان برگزار شد.

سارا بوربور رئیس ستاد فراداده مرکز ملی فضای مجازی در این نشست طی سخنانی گفت: شناسایی افراد نخبه برای توسعه مدل زبانی بزرگ فارسی در کشور از مهمترین اهداف این مسابقه است تا بتوانیم افرادی که حائز شرایط برای توسعه هوش مصنوعی اختصاصی زبانی فارسی در کشور هستند به صورت عادلانه حمایت کرده، آموزش داده و در نهایت زیرساخت مناسب را در اختیار آنها قرار دهیم. وی با اشاره به حضور گسترده فعالان این حوزه از سراسر کشور افزود: در مرحله اول بیش از هزار نفر از استان‌های مختلف کشور در این رویداد بزرگ ثبت نام کرده و در نهایت هفتاد نفر صلاحیت حضور در مرحله بعدی را پیدا کردند که پس از تشکیل چهار جلسه به صورت حضوری و آنلاین، این استعدادها شناسایی شده و پرورش خواهند یافت تا برای ورود به مرحله نهایی آماده شوند.

علاوه بر شرکت کنندگان در دو مرحله ابتدایی این مسابقه، شرکت‌هایی که پیشتر در این حوزه فعال بوده و یا افرادی که واجد شرایط ابتدایی برای ورود به مرحله نهایی این مسابقه هستند نیز می توانند در مرحله پایانی ثبت نام کرده و با استفاده از امکانات زیرساختی و حمایت های مادی به رقابت بپردازند. وی اعلام کرد: در مرحله دوم این مسابقه، آموزش تیم ها در سرفصل های پایه ای، پیش پردازش های داده فارسی و در نهایت بحث های ارزیابی مدل و ایجاد توانایی اجرای آموزش‌های تئوری خواهد بود. در این مراسم، شمس فرد نماینده دانشگاه شهید بهشتی گفت: باید در کشور هوش مصنوعی بومی داشته باشیم تا شاهد خروج داده‌ها از داخل به خارج از طریق هوش مصنوعی های توسعه یافته در دنیا نباشیم.

همچنین ممتازی نماینده دانشگاه امیر کبیر نیز با اشاره به این که خلاء ارزیابی هوش مصنوعی در کشور احساس می شود، افزود: دانشگاه ها می توانند به عنوان بازوی اجرایی این کار بزرگ ملی، در ارزیابی مدل ها مشارکت کنند. در ادامه نیز فیلی نماینده دانشگاه تهران، صابری نماینده دانشگاه امام حسین (ع)، امینی نماینده دانشگاه شریف و بنیاد ملی نخبگان و تبریزی از شرکت سنجش مهارت پایا(کوئرا) در خصوص چگونگی برگزاری این مسابقه و مراحل ارزیابی آن نظرات و پیشنهادات خود را ارایه کردند./

https://kasbnews.com/9805
Search