کنفرانس بین‌المللی تحلیل و تحلیل‌گری کسب و کار

برگزاری کنفرانس بین‌المللی تحلیل و تحلیل‌گری کسب و کار

کنفرانس بین‌المللی تحلیل و تحلیل‌گری کسب و کار و جایزه ملی تحلیل و تحلیل‌گری ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ از سوی دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش کسب نیوز، «تحلیل کسب و کار» و «تحلیل‌گری کسب و کار» دو محور این کنفرانس است. پیکره دانش تحلیل کسب و کار، مدل‌ها و تکنیک‌های تحلیل کسب و کار، هوش و بینش کسب وکار(هوش تجاری)، طراحی و توسعه استراتژیک کسب و کار، تفکر و تصمیم‌گیری داده‌محور، تحلیل روندها و آینده‌نگاری کسب و کار و تکنولوژی‌های تحلیل کسب و کار از موضوعات نخستین محور این کنفرانس بین‌المللی با عنوان «تحلیل کسب و کار» است.

از موضوعات دومین محور این کنفرانس با عنوان «تحلیل‌گری کسب و کار» می‌توان به اصول تحلیل‌گری کسب و کار، تحلیل‌گری استراتژی، تحلیل‌گری داده کسب و کار، تحلیل‌گری مالی کسب و کار، تحلیل‌گری سرمایه انسانی کسب و کار، تحلیل‌گری دیجیتال کسب و کار و تحلیل‌گری بازار کسب و کار اشاره کرد.

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه تا یکم بهمن ۱۴۰۲ تعیین شده است و ۱۲ بهمن نتایج داوری مقالات اعلام خواهد شد.

https://kasbnews.com/9678
Search