طرح شناسه کالا در حوزه پوشاک

طرح شناسه کالا در حوزه پوشاک اجرایی شد

مهدی برادران با بیان اینکه آیین نامه اجرای شناسه پوشاک با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور تنظیم شده است، گفت: از روی گذشته جمعه اول دی ماه طرح شناسه کالا در حوزه پوشاک اجرایی شد.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: مهمترین هدف اجرای این طرح مقابله با پوشاک قاچاق است.

محسن گرجی مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صمت نیز در این باره اظهار داشت: این طرح در راستای شناسایی کالاهای قاچاق اجرا شده و از این پس هر کالای دارای یک شناسه مشخص است./

https://kasbnews.com/9607