مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال آینده به ۱۰ درصد

برای منابع مالی مورد نیاز در طرح متناسب سازی و افزایش مستمری بازنشستگان، قرار شد از محل افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده تامین شود. درحالی‌که پیش از این حمید امانی معاون سازمان برنامه و بودجه از پیشنهاد افزایش ۴۹ درصدی مالیات در سال آینده خبر داده بود، امروز سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار شد، یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده اضافه شود و از ۹ درصد کنونی به ۱۰ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که وزیر اقتصاد بارها اعلام کرده است، افزایش درآمد مالیاتی از محل فشار بر پایه‌های مالیاتی موجود و تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی و پایه‌های جدید خواهد بود و نرخ مالیات بر تولیدکننده در سال آینده افزایش نخواهد داشت، اما مالیات بر ارزش افزوده که یک نوع مالیات بر مصرف است، از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. در ضمن برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، در شرایط رکودی، افزایش مالیات منجر به کاهش رفاه مصرف‌کننده و کاهش میزان تقاضا خواهد شد.

https://kasbnews.com/9570
Search