بانک دی

بانک دی گزارش «ارزیابی سهام نیروگاه برق دماوند» را منتشر کرد

نیروگاه برق دماوند به عنوان یکی از مهمترین دارایی‌های بانک دی، از سوی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارزشگذاری شد. به گزارش روابط‌عمومی بانک دی؛ در راستای اجرای برنامه تحول بانک دی و مجوز واگذاری سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند(سهامی عام) با شرایط اخذ ۵ تا ۱۰ درصد نقد و الباقی در قالب عقد تسهیلات با اقساط بلندمدت ۱۰ ساله، سهام نیروگاه برق دماوند توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به قیمت هر سهم ۸۱.۳۳۳ ریال ارزیابی شد. گزارش تفصیلی «ارزیابی سهام تولید نیروی برق دماوند» برای بهره‌برداری سهامداران و سایر ذینفعان در سامانه کدال در دسترس عموم قرار دارد./

https://kasbnews.com/9406
Search