مجوزهای کسب و کار

جزئیات تاخیر دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزهای کسب و کار

 در طی یکسال منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تعداد ۱ میلیون و ۲۵۵ هزار ۷۷۹ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. گفتنی است تعداد ۶۴۳ هزار و ۸۷۳ مجوز، غیرحضوری و کاملا الکترونیکی صادر شده است. همچنین تعداد ۹۸ هزار و ۶۹۹ درخواست با تاخیر در بررسی مواجه است. 

لازم به ذکر است بیشترین درصد تاخیر در بررسی و صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور؛ به ترتیب مربوط به وزارت صنعت و معدن، تجارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور است. همچنین کمترین درصد تاخیر در بررسی و صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور نیز مربوط به وزارت نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست است.گفتنی است شهرداری ها(۳۲ مجوز) و قوه قضاییه (۱۱ مجوز) دستگاه‌هایی هستند که تا کنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند.

در همین راستا رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت و گویی با اشاره به اینکه دستگاه ها باید سریع تر وضعیت درخواست صدور مجوز را سر و سامان دهند و تعیین تکلیف کنند، گفت: از این پس هر هفته چند مجوز معطل مانده از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد. کسب و کار هایی که شناسه ی یکتا دارند از نظر حکومت، نسبت به آن ها که مجوز ندارند، معتبر تر هستند. در همین راستا صدور مجوز ها معطل مانده افزایش پیدا خواهد کرد و ما از دستگاه ها مختلف خواستیم که در صدور مجوز ها تعلل نکنند./

https://kasbnews.com/8916