شستا

شستا بر ریل تحول، پیشگام در مردمی سازی اقتصاد

ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در اولین نشست خبری خود با موضوع ارائه گزارش عملکرد دوساله شستا گفت: نشست امروز را طلیعه روایت تلاش و پیشرفت در شستا تلقی می‌کنیم . گزارش امروز اولین گزارش رسمی از فعالیت همکاران ما در خانواده بزرگ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است که در پهنه عظیمی از جغرافیای جنگ اقتصادی حضور دارند و مجاهدت می کنند. مردان و زنانی که به فرموده مقام معظم رهبری به عنوان افسران اقتصادی سایه تهدیدات اقتصادی را دفع می‌کنند و موجب رشد تولید و مهار تورم می شوند.

وی افزود: مجموعه شستا در جریان سرمایه‌گذاری خود مفتخر است که امروز ۸۴ پروژه را به شرح ۳۶ پروژه جدید ۱۸ پروژه نوسازی و ۳۰ پروژه توسعه‌ای در شرکت‌های وابسته را دنبال می‌کند. این ۸۴ پروژه نزدیک به ۱۰۵ همت جریان سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است که بیش از ۹۵ درصد این عدد مربوط پروژه‌های ایجادی می شود. یکی از اقدامات بسیار خوب شستا در جریان ارتقاء ارزش ذخایر، موضوع توجه به افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها بوده است که در این بین در دوره سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۲ نزدیک به ۱۶ همت سرمایه‌گذاری را در حوزه افزایش سرمایه داشتیم. البته در سال جاری این عدد بیشتر شده است .لازم به ذکر است در این دوره ۱۸ پروژه خاتمه یافته داشتیم که به بهره برداری رسیده است همچنین ۱۰ پروژه مصوب جدید را در این دوره در جریان سرمایه گذاری قرار دادیم .

مدیرعامل شستا اظهارداشت:ما در برنامه های آتی در حوزه ساماندهی و جهت گیری به سمت اقتصاد مردمی، شرکت های مهمی را در آستانه ورود به بازار سرمایه داریم که بازار سرمایه را تحت شعاع قرار خواهد داد و به نوعی متحول خواهد کرد.

وی افزود: یکی از اقدامات تحولی ما موضوع ورود به بازار بورس و فرابورس بوده است . این یکی از ارکان اصلی مردمی کردن اقتصاد در کیک اقتصادی شستا است و ما اعتقاد داریم روزی فرارسد که بیشترین سهم را به طور شناور در جریان سرمایه گذاری شستا داشته باشیم و کما اینکه اعتقاد داریم بیشترین ارزش را در بازار میتوانیم تحصیل کنیم و بیشترین بازده را به سهامداران ارائه دهیم . از این منظر شفافیت، مشارکت سرمایه های خرد و کلان و مردمی کردن اقتصاد شستا و اقتصاد کشور میتواند الهام بخش برای سایر بخش ها باشد و این اعتقاد جدی ما است.

یکی از راهبردهای در راستای مردمی‌سازی کردن اقتصاد شستا بحث بورسی کردن همه پورتفوی و همه شرکت‌های تابعه است که هم بتواند شفافیت را و هم صیانت را و هم سرمایه‌گذاری‌های شناور و مشترک را در جریان بازار سرمایه داشته باشیم ./

https://kasbnews.com/8889
Search