رئیس اتاق اصناف

ابقاء مجتبی صفایی به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران

ترکیب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران که به واسطه اجرای ماده ۴۳ قانون نظام صنفی دستخوش تغییراتی شد و امید سامری رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر و کریم محمدیان پستبگلو رئیس اتاق اصناف اهر و نماینده استان آذربایجان شرقی، به عنوان اعضای جایگزین حسین طاهرمحمدی و علیرضا رعنایی معرفی شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در پی این تغییرات و به موجب قانون، امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۲، انتخابات داخلی اعضای هیات رئیسه باری دیگر برگزار و مجتبی صفایی به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران ابقاء شد.
بدین ترتیب، ترکیب جدید اعضای هبات رئیسه اتاق اصناف ایران به شرح ذیل تعیین شد.

– مجتبی صفایی/ رئیس ( با ۷ رای)
– مراد بدری/ نائب رئیس اول ( با ۷ رای)
– عبداله توانگر / نائب رئیس دوم ( با ۷ رای)
– قاسم نوده فرهانی / دبیر ( با ۷ رای)
– کریم محمدیان پستبگلو/ خزانه‌دار ( با ۷ رای)
-مهدی امیدوار / عضو ( با ۷ رای)
– امید سامری / عضو( با ۷ رای)

https://kasbnews.com/8733