بانک سرمایه

پاسخ بانک سرمایه به شایعه انحلال

بانک سرمایه در اطلاعیه‌ای روی کدال تأکید کرد: ” با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به تهیه برنامه احیاء با رویکرد برون رفت از وضعیت موجود اقدام شده که پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان بانک و تبادل نظر، بانک در انتظار حصول نتیجه و پاسخ بانک مرکزی است. لذا به محض دریافت اطلاعات جدید از طریق سامانه کدال افشا خواهد شد.

ضمناً مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گمانه زنی برخی سایت ها و کانال های خبری در مورد تعیین تکلیف یک بانک و سه موسسه را تکذیب کرد.”/

https://kasbnews.com/8294