موسسه اعتباری توسعه

موسسه اعتباری توسعه منحل شد

براساس اطلاعیه و صورت جلسه منتشر شده در سامانه کدال، جلسه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری توسعه، با حضور اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی، محمد طالبی دبیر کل بانک مرکزی، فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی و نعمت الله کریمی مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی برگزار شد.

در این جلسه با توجه به اختیارات حاصل از مصوبات شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصاد سران قوا و تمدید این اختیارات در مصوبات جلسات بعدی، اعضای مجمع عمومی فوق‌العاده، انحلال موسسه توسعه، و آغاز فرایند تصفیه در بازه زمانی یک ساله را تصویب کردند. همچنین در این جلسه سه نفر به عنوان اعضای هیات تصفیه انتخاب شدند.

پیش‌تر در سال ۱۳۹۲، به‌دلیل شکایت بانک مرکزی از سهامداران عمده و هیات مدیره وقت، نزد شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲، هیات مدیره موسسه مذکور به‌طور مادام‌العمر رد صلاحیت شدند. به موجب ایران رای، موسسه توسعه به مدت سه سال از انجام برخی فعالیت‌های بانکی مانند عملیات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ریالی، صدور گواهی سپرده عام و خاص منع شده بود.

همچنین به‌دلیل ناترازی گسترده این موسسه، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۷، بانک مرکزی هیات سرپرستی برای این موسسه تعیین کرد. درواقع از آن تاریخ تا قبل از انحلال، این موسسه با هیات سرپرستی اداره می‌شد./

https://kasbnews.com/8288