کسب‌وکارهای کوچک

برگزاری همایش بین‌المللی کتابخانه‌های عمومی و کسب‌وکارهای کوچک

همایش بین‌المللی «کتابخانه‌های عمومی و کسب‌وکارهای کوچک» با هدف شناسایی راهکارها، ایده‌ها، تجربه‌ها، ضعف‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازها برای استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی به‌منظور مشارکت فعال در فضای کسب‌وکار کشور و فراهم آوردن بستری برای توجه به نقش و جایگاه کتابخانه‌های عمومی در رونق‌بخشیِ اقتصادی با حمایت از اقدامات کارآفرینانه و کسب‌وکارهای کوچک برگزار می‌شود.

این همایش با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به تارنمای این همایش به نشانی conf2.ipla.ir مراجعه کنند.

دانشگاه سمنان در مکاتبه رسمی با دبیرخانه همایش بین‌المللی کتابخانه‌های عمومی و کسب‌وکارهای کوچک، حمایت علمی و معنوی خود را از برگزاری این همایش که با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران و انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌شود، اعلام کرد./

https://kasbnews.com/8201
Search