شرکت‌های تعاونی

توسعه شرکت‌های تعاونی در گرو رفع ۳ مانع اساسی‌

محمد شیخ‌حسینی در مورد پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی بانک توسعه تعاون،‌ اظهار داشت: تسهیلات بانک توسعه تعاون در دولت سیزدهم طی دو سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این تسهیلات به اعضای شرکت‌های تعاونی، کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخت شد که معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون طی ۱۰ سال گذشته بوده است.

شیخ حسینی همچنین در مورد عاملیت این بانک در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، اظهار داشت: تکلیف سال گذشته قانون بودجه در تبصره ۱۸ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به میزان ۹۸ درصد پرداخت کردیم که معادل ۴۸۰۰ میلیارد تومان بود. این تسهیلات مربوط به سال ۱۴۰۰ بود که در سال ۱۴۰۱ پرداخت شد و منابع سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به تازگی اختصاص داده‌اند و قرارداد بسته‌ایم و پول به تازگی وارد بانک شده و حدود هزار میلیارد تومان از منابع دولت برای تبصره ۱۸ و حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص پیدا کرده است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در پاسخ به این پرسش که آیا مهم‌ترین مشکل بخش تعاون پول، مدیریت و یا نداشتن زنجیره ارزش است؟ اظهار داشت: به نظر من ۳ موضوع در بخش تعاون مهم است؛ عامل اول فرهنگی است که در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها به شکل رسمی نتوانستیم موفق شویم، عامل دوم، مدیریت در تعاونی‌هاست که سنتی بوده و بهره‌وری پایین است و عامل سوم هم سرمایه‌گذاری است؛ توسعه با سرمایه‌گذاری انجام می‌شود که آن هم باید از سرمایه‌گذاری خرد مردمی باشد که متأسفانه در بخش تعاون نتوانستیم سرمایه‌های خرد مردمی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جمع‌آوری کنیم، چون مردم اعتمادی ندارند، ما در بحث سرمایه اجتماعی، ضعیف هستیم.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم به جهش تولید و توسعه برسیم‌، باید سرمایه‌گذاری انجام شود و در بخش سرمایه‌گذاری در نهادهای تولیدی هم باید به بخش تعاون توجه شود./

https://kasbnews.com/8006
Search