ساعات کاری

تعیین ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا

درخصوص تغییر ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا به دلیل تغییر ساعات کاری شبکه بانکی کشور تا نیمه شهریور ماه سال جاری و با توجه به بازگشت ساعات کاری ادارات و شعب به وضعیت پیش از ابلاغ نامه موصوف، بدین‌وسیله ساعات کاری سامانه های مزبور از روز شنبه مورخ ۱۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ به شرح جدول زیر اعلام می شود:

https://kasbnews.com/7993