اخبار کسب و کار

مجوز ورود برخی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به عرصه ساخت و ساز صادر شد

«محمدمهدی حیدری» با اعلام راه‌اندازی دبیرخانه صنعتی سازی در مرکز تحقیقات گفت: با راه‌اندازی دبیرخانه صنعتی‌سازی، ویرایش ششم کتاب فناوری‌های نوین انجام شد که این ویرایش منتشر شده و در حال استفاده است. همچنین به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تدوین شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه ساختمان به عنوان یک سرفصل جدید در همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری تدوین می شود تا شرکت‌های مذکور بر اساس این شاخص‌ها ارزیابی شوند.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه‌داد: یکی از وظایف مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ارائه تاییدیه فنی است که با شروع طرح نهضت ملی مسکن، شرکت‌های دانش بنیان و سایر شرکت‌های صاحب ایده به مرکز مراجعه کردند و نشست‌هایی با صاحبان ایده‌ها در زمینه خدمات صنعتی‌سازی برگزار شد. ارزیابی برخی از شرکت‌ها و ایده‌ها انجام شده و بقیه نیز در حال انجام است. مجوز برای ورود برخی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به عرصه ساخت و ساز صادر شده است.

حیدری، درباره صنعت شهر و نقش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تحقق این سیاست که رویکرد دولت سیزدهم است، خاطرنشان‌کرد: کارگروهی درباره صنعت شهر بین مرکز تحقیقات و سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل شده که جلسات این کارگروه به شکل منظم در حال برگزاری است. تاکنون بیش از یکصد هزار واحد مسکونی با صنعت تفاهم شده است.

مرکز تحقیقات در تحقق صنعت شهرها در حوزه فنی مشارکت می‌کند

به گفته وی، نقش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تحقق صنعت‌شهرها، کمک به صنعت در حوزه فنی و ساخت است که بخشی از آنها شامل طراحی، شهرسازی، معماری، انتخاب سازه و استفاده از مصالح نوین و دارای گواهینامه فنی است تا صنعت‌کاران در ساخت و ساز بتوانند صنعت‌شهرها را پیاده‌سازی کنند./

https://kasbnews.com/7952
Search