افزایش سرمایه همراه اول

افزایش سرمایه ۵۳ درصدی همراه اول

افزایش سرمایه ۵۳ درصدی شرکت ارتباطات سیار از دو محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی با اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی، بلامانع و تایید شد. به دنبال پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۳ درصدی شرکت ارتباطات سیار ایران از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی در ۲۰ تیر ، اظهار نظر حسابرس منتشر شد تا این شرکت بورسی یک گام دیگر در این مسیر بردارد.

براساس این گزارش، طبق نظر حسابرس و بارزس قانونی شرکت ، افزایش سرمایه ۵۳ درصدی “همراه” از محل اعلامی بلامانع است. به این ترتیب، تنها گام باقی مانده برای افزایش سرمایه “همراه”، تایید سازمان بورس و صدور مجوز است که انتظار می رود نتیجه به زودی مشخص و گام نهایی افزایش سرمایه از ۷.۵۲ به ۱۱.۵۲ هزار میلیارد تومان انجام شود./

https://kasbnews.com/7884
Search