سامانه بومی معاملات

سامانه بومی معاملات چه زمانی راه‌اندازی می‌شود؟

«علی حسنی» به آخرین اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی سامانه بومی معاملات اشاره کرد و افزود: سامانه بومی معاملات آماده آزمایش است واکنون تست‌های نهایی بر روی این سامانه در حال انجام است. وی به زمان راه‌اندازی این سامانه اشاره کرد و ادامه‌داد: در آینده نزدیک می‌توانیم به صورت محدود از این سامانه استفاده کنیم و در صورت عدم وجود مشکل، استفاده از این سامانه را توسعه و محدودیت استفاده از آن را کاهش خواهیم داد.

حسنی در ادامه به مشکل پیش آمده در سامانه معاملات اشاره کرد و گفت: مشکلی که امروز در سامانه ایجاد شد ناشی از هسته معامله نبود، بلکه این اتفاق به دنبال یک به‌روزرسانی رخ داد که موجب قطع ارتباط معامله‌گران با هسته معاملات شد. مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اظهار داشت: با توجه به مشکل پیش آمده در هسته معاملات، تصمیم بر این شد تا به‌روزرسانی متوقف و اجرای آن به زمان دیگری موکول شود./

https://kasbnews.com/7875