هوش مصنوعی

هوش مصنوعی بیشتر زنان را بیکار می کند

مطالعه یک آژانس سازمان ملل نشان داد که هوش مصنوعی مولد احتمالاً مشاغل بیشتر افراد را به طور کامل در اختیار نخواهد گرفت، بلکه در عوض بخشی از وظایف آنها را خودکار می کند و وقت آنها را برای انجام سایر وظایف آزاد می کند. با این حال، این سازمان هشدار داد که کار دفتری احتمالاً بیشترین ضربه را خواهد خورد و با توجه به حضور بیش از حد زنان در این بخش، به‌ویژه در کشورهای ثروتمندتر، به طور بالقوه به اشتغال زنان آسیب بیشتری وارد می‌کند.

علاقه به هوش مصنوعی مولد و ربات های گفت و گو، ترس‌هایی را در مورد نابودی شغل ایجاد کرده است، مشابه آنچه که در زمان معرفی خط مونتاژ متحرک در اوایل دهه ۱۹۰۰ و پس از رایانه‌های بزرگ در دهه ۱۹۵۰ پدیدار شد. مطالعه ارائه شده توسط سازمان بین المللی کار نتیجه می گیرد که بیشتر مشاغل و صنایع فقط تا حدی در معرض اتوماسیون هستند و بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که به جای جایگزینی، با هوش مصنوعی تکمیل شوند. به این معنی که مهمترین تأثیر فناوری احتمالاً کارافزایی است.

این مطالعه می‌گوید شغلی که احتمالاً بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد کار دفتری است که در آن حدود یک چهارم وظایف به شدت در معرض اتوماسیون بالقوه قرار دارند. اما بسیاری از مشاغل دیگر، مانند مدیران و کارگران فروش، فقط به طور جزئی در معرض فناوری قرار می گیرند.

با این حال، این آژانس سازمان ملل هشدار داد که تاثیر هوش مصنوعی مولد بر کارمندان تاثیر دیده همچنان می تواند بی رحمانه باشد. در این بیانیه آمده است: «بنابراین مطالعه ما برای سیاست‌گذاران، نباید به عنوان صدایی آرام‌بخش تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان فراخوانی برای مهار سیاست‌ها جهت رسیدگی به تغییرات تکنولوژیکی که در راه است، تلقی شود.»/

https://kasbnews.com/7861
Search