بانک قرض‌الحسنه رسالت

مشتریان بانک قرض‌الحسنه رسالت از ۱۰میلیون نفر گذشت

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: در چند سال اخیر بخصوص با توسعه بانکداری الکترونیک و به عنوان نخستین بانک دیجیتال کشور همچنین با سهولت دسترسی مردم در اقصی نقاط به خدمات قرض الحسنه، روزانه حدود پنج هزار نفریعنی بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر در سال به جمع مشتریان این بانک افزوده می شود.

محمدحسین حسین زاده افزایش تعداد مشتریان این بانک را نشان دهنده استقبال مردم از قرض الحسنه دانست و افزود: در برخی استان‌ها میانگین تعداد مشتریان از میانگین تعداد خانوارها بیشتر است، یعنی به گونه‌ای که هرخانوار حداقل یک مشتری رسالتی دارد.

وی افزایش استقبال از خدمات قرض الحسنه را مرهون سیاست های دولت دانست و اظهار داشت: اگر رویکرد دولت تقویت بانک‌های قرض‌الحسنه و نیازهای خرد جوامع نبود خیلی از موانع برای ما برداشته نمی شد. افزایش سقف وام ها از ۵۰ میلیون در دو سال اخیر به ۳۰۰ میلیون تومان، به رسمیت شناختن اعتبارسنجی و جایگزینی سفته الکترونیک به جای سفته کاغذی از جمله این حمایت ها به شمار می‌رود./

https://kasbnews.com/7838