راه‌اندازی ۲۰ مرکز کارآفرینی در شهرداری تهران

احمد احمدی‌صدر در خصوص فعالیت مراکز کار آفرینی شهرداری تهران عنوان کرد: مراکز کارآفرینی تحت عنوان مراکز تسهیل و توسعه کسب‌وکار در سه حوزه کارآفرینی اجتماعی، دست آفرین و پویش‌ شهر فعالیت می‌کنند. وی با بیان اینکه رویکرد فعالیت هرکدام از این مراکز متفاوت است، افزود: مراکز تسهیل و توسعه کسب‌وکار صرفاً در بحث آموزش، مشاوره، تسهیلگری بازاریابی و فروش فعالیت دارد. مراکز پویش شهر به عموم شهروندان ارائه خدمات می‌دهد و اولویت آنها جامعه هدف سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران است.

به گفته مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، زنان سرپرست خانوار، افراد بهبودیافته از اعتیاد، خانواده کودک کار، معلولان و … جامعه هدف سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران هستند.

احمدی صدر تأکید کرد: در مراکز «پویا شهر» فرد متقاضی آموزش‌های لازم را می‌بیند، اما در نهایت خودش باید برای راه‌اندازی کسب‌وکار و یا گسترش آن اقدام کند و این در حالی است که در مراکز کارآفرینی اجتماعی افراد مربوطه خدمات آموزشی دریافت می‌کنند و در همان مراکز مشغول به کار می‌شوند.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران همچنین در مورد مراکز تسهیل و توسعه مشاغل خانگی کلان‌شهرهای کشور عنوان کرد: ارائه خدمات در این مراکز هم مشابه مراکز پویش شهر است ولی جامعه هدف آن تمامی کلان‌شهرهای کشور است. وی با اشاره به جزئیات ارائه خدمات مراکز تسهیل و توسعه مشاغل خانگی کلان‌شهرهای کشور اذعان کرد: فردی که دارای مشاغل خانگی است و نیاز به مشاوره و آموزش دارد می‌تواند از طریق سامانه ۱۳۷ مشاوره تلفنی و حضوری دریافت کند.

به گفته احمدی صدر، تعداد مراکز کارآفرینی ۲۲ مورد است که ۲۰ مورد آن در دوره مدیریت شهری ششم به بهره‌برداری رسیده است و در حال حاضر فعالیت دارد و خدمات ارائه می‌دهد./

https://kasbnews.com/7831