بازار سرمایه

سازوکار جذاب صندوق توسعه بازار سرمایه در حمایت از بازار

شرکت بورس تهران اطلاعیه‌ای را در خصوص تغییر شرایط عرضه اوراق اختیار فروش تبعی منتشر شده توسط صندوق‌ سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در سال ١۴٠٢ منتشر و توضیحات تکمیلی را در این زمینه ارائه کرد.د ر این زمینه «امیرمهدی صبایی»، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به این اطلاعیه، بیان کرد: شرط واگذاری اختیار خرید از بسته حمایتی صندوق توسعه بازار سرمایه حذف شد. وی افزود: امکان خرید بلوکی سهام با تضمین حداقل بازده ٢٠ درصد برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

صبایی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران ملزم به واگذاری اختیار خرید نیستند و سقف بازده برای آنان باز است، همچنین منابع حاصله صرف حمایت از بازار می‌شود./

https://kasbnews.com/7824