بهبود کسب و کار

کتابداران نقش تسهیل‌گرِ بهبود کسب و کار را دارند

لیلی سیفی در مدرسه تابستانی خدمات کتابخانه‌های عمومی در بین کتابداران اظهار کرد: در کارگاه برگزار شده برای کتابداران خدماتی که در کتابخانه‌ها برای رونق کسب و کار و ایجاد فرصت‌های اشتغال فراهم شده، تبیین و تشریح می‌شود تا با توجه به اهمیت فضای کتابخانه‌ها بهتر و بیشتر بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند محوریت دومین همایش بین‌المللی نهاد کتابخانه‌های عمومی را با موضوع رونق کسب و کار در فضای کتابخانه‌ها و ارائه خدمات در این بخش یادآور شد و گفت: با توجه به تجربیاتی که در برگزاری ۲ کنفرانس بین‌المللی کتابخانه‌ها و حوزه خدمات ارائه شده در آمریکای شمالی داشتیم، سعی می‌کنیم تا کتابداران کارآفرین موفق را که تجربیاتی سازنده داشتند، معرفی کرده و از تجربیات آنها استفاده کنیم.

سیفی افزود: در کنار انتقال تجربیات مفید و انجام پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در خراسان شمالی با محوریت کسب و کار زنان، سعی بر این است تا ظرفیت‌های به وجود آمده در کتابخانه‌ها و همراهی کتابداران تبیین شود و گسترش فضای کسب و کار و رونق‌بخشی به آن را شاهد باشیم. کتابداران تسهیل‌گر و رابط بین جامعه و حوزه کتاب و کتابخوانی بوده و زنانی که علاقه‌مند به کسب و کارهای کوچک هستند، می‌توانند از فضای کتابخانه‌ها و توانمندی کتابداران در رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کنند.

مدرس کارگاه کسب و کار در فضای کتابخانه‌ها اضافه کرد: ما با ایده‌های نوین جهانی در این حوزه باید آشنایی پیدا کرده و سعی کنیم فضای کتابخانه‌ها را به فضای رونق بخشی به کسب و کارهای خرد و کوچک تبدیل کرده تا علاقه‌مندان بتوانند با کسب تجربیات از لقمه هلال و کسب رزق و روزی مناسب استفاده کنند.

سیفی بیان کرد: در کنار نقش واسط، رابط و تسهیل‌گر، ما با تنوع شغلی نیز به تناسب شرایط جغرافیایی و موقعیت کشورمان روبه‌رو هستیم که کتابداران می‌توانند در فضای کتابخانه‌ها بستر مناسبی را فراهم کنند تا با بهره‌گیری از این شرایط امکان رونق کسب و کار و بهبود این شرایط به وجود آید. کتابخانه‌های عمومی در راستای مسئولیت اجتماعی سعی دارند تا از ظرفیت فناوری‌های نوین در مسیر ارتقای تولید و محتواسازی استفاده کرده و به بهبود فضای کسب و کار و فروش محصول کمک کنند./

https://kasbnews.com/7808
Search