صندوق کارآفرینی امید

پرداخت ۷۰ هزار فقره تسهیلات در سال جاری توسط صندوق کارآفرینی امید

کارآفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است و رشد و فراگیری این پدیده می تواند به تحول و دگرگونی اساسی در اقتصاد ملی منجر شود.کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فرد کار آفرین با ارائه ایده و فکر جدید ایجاد کسب و کار با قبول مخاطره و تحمل ریسک،محصول و خدمت جدید را ارائه می کند. مبحث کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای کوچک از جمله فعالیت های مهم اقتصادی در جوامع محسوب می شود و بسیاری از محققان اقتصادی، آنها را موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع می دانند؛ بنابراین توسعه سیاست های مربوط به ایجاد چنین کسب وکارهایی در برنامه های اقتصادی دنیای امروز قرار گرفته و بسیاری از تحلیل گران اقتصادی به اهمیت این مشاغل اذعان کرده اند.

نعمت اله رضایی،مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر رسالت صندوق کارآفرینی امید در حمایت از بنگاه های کسب و کار خرد و زنجیره تولید و اشتغال گفت: کسب و کار هایی که افراد شاغل در آن زیر ۲۰ نفر است به عنوان کسب و کارهای خرد و کوچک تلقی می شود که تنها در پنج سال اول فعالیت اینگونه است و پس از آن با توسعه به بنگاه های کسب و کار بزرگتر تبدیل می شوند.

رضایی سهم کسب و کارهای خرد و کوچک در نظام بانکی را چهار و نیم درصد از کل منابع عنوان کرد و افزود: با این وجود، سال گذشته بیش از ۹۲درصد منابع صندوق کارآفرینی امید در کشور به طرح های اشتغال زایی و کارآفرینان تعلق گرفت. وی اظهار داشت: صندوق کارآفرینی امید در سال گذشته ۴۸۵۰طرح را در کشور مورد حمایت تسهیلاتی خود قرار داد و برای این تعداد طرح، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

رضایی همچنین بیان کرد: این تعداد طرح، ۱۰۶ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرد در حالی که تنها ۲درصد از تسهیلات نظام بانکی سهم صندوق کارآفرینی امید بود، اما صندوق بیش از ۱۰درصد تسهیلات برای حمایت از فرصت های شغلی پرداخت کرد. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به برنامه‌های پیش رو صندوق گفت: پیش بینی شده است امسال ۷۰هزار فقره تسهیلات در سراسر کشور پرداخت شود که برای آن، ۱۴هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است./

https://kasbnews.com/7776