اخبار کسب و کار

تسهیلات ضروری صندوق کارآفرینی به صورت غیرحضوری پرداخت می‌شود

از صندوق کارآفرینی امید، حمیدرضا البرزی با اعلام این خبر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تمهیدات لازم در این زمینه با هدف تسهیل و تسریع در پرداخت به موقع تسهیلات به مجریان طرح های کسب و کار و شفافیت فرآیند اجرایی با هدف رصد آنی پرداخت های انجام شده صورت گرفت و هم اکنون در همه کشور، تسهیلات ضروری صندوق کارآفرینی، غیر حضوری پرداخت می شود. وی با تاکید بر مزایای اجرای این طرح افزود: تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه های تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات و جلوگیری از انحرافات احتمالی کاربر از مزایای پرداخت تسهیلات غیر حضوری است.

معاون اعتبارات صندوق کارآفرینی امید بیان کرد: با طراحی نرم افزار مربوطه توسط کارشناسان فنی مرکز فن آوری اطلاعات صندوق، در ابتدا استان البرز به عنوان استان پایلوت برای پرداخت تسهیلات غیر حضوری انتخاب شد و پس از اطمینان از روند مناسب اجرایی نرم افرار، در تمامی استان های کشور، هم اکنون این تسهیلات به صورت الکترونیکی و کاملا هوشمند پرداخت می‌شود. در مرحله بعدی الکترونیکی شدن تسهیلات پرداختی، قرار است تسهیلات اشتغال غیر حضوری شود که برنامه ریزی های آن در حال انجام است./

https://kasbnews.com/7737
Search