نمایشگاه صنعت ساختمان در عراق برپا می‌شود

بهمن عبداللهی عصر یکشنبه در آیین اختتامیه بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان عنوان کرد: در نمایشگاه عراق، محصولات و تولیدات تعاونگران و صنعتگران معرفی عرضه خواهند شد. وی با بیان اینکه نمایشگاه دائمی در مسکو راه اندازی می شود، گفت: سال گذشته دو نمایشگاه در موسوم برگزار شد که این فرصت خوبی برای معرفی محصولات و تولیدات داخلی در عرصه بیم المللی است.

عبداللهی بیان داشت: برای توسعه صادرات اقدامات بسیاری از طریق این اتاق صورت گرفته است. وی با اشاره به پیش خرید مصالح و تجهیزات تولید کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن گفت: با وزیر راه و شهرسازی تفاهم هایی صورت گرفته تا برای ساخت مسکن از این ظرفیت تعاونی ها استفاده کنیم. رییس اتاق تعاون ایران گفت: همچنین نه تنها در عرصه داخلی بلکه در عرصه بین المللی از ظرفیت تعاونگران و تولیدکنندگان در تامین مصالح مسکن عراق مورد نیاز عراق استفاده می شود.

۲۳۰ هیات تجاری خارجی از نمایشگاه صنعت ساختمان بازدید کردند

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران نیز در ادامه این آیین اختتامیه بیان داشت: بیش از ۲۳۰ هیأت تجاری از ۲۳ کشور در نمایشگاه حضور پیدا کردند. علی مطیع جهانی افزود: در این نمایشگاه شرکت های دانش بنیان حضور پررنگی داشتند که اخرین دستاوردهای اتاق تعاون رونمایی شد که امیدواریم این فناوری ها به کمک صنعت ساختمان بیاید./

https://kasbnews.com/7712
Search