مشاغل کاذب

تمایل کارگران به اشتغال در مشاغل کاذب

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، با اشاره به عدم همخوانی آمارهای تورم با واقعیت های جامعه گفت: متأسفانه یکی از دلایلی که مشاهده می کنیم در برخی از فرصت های شغلی کار است؛ اما نیروی کار نیست, بحث حقوق و دستمزد است. وی با بیان اینکه اگر مسئولان به این نکته مهم یعنی مبارزه با فساد اقتصادی توجه کنند بخش زیادی از مشکلات کارگران و کارفرمایان حل می‌شود افزود: در جامعه کارگری و کارفرمایی از نزدیک مافیای قدرت و ثروت را لمس و با آن‌ها مبارزه می‌کنیم. کارفرمایان در بخش تأمین مواد اولیه با همین مشکل مواجه‌اند و مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار داده نمی‌شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه تقریباً‌ در تمام محیط های کاری قراردادها به صورت موقت است و این باعث دلسردی نیروی کار می شود افزود: اینکه عده ای می گویند بهره وری در نیروی کار ایرانی پایین است یک دروغ است. شرایط کار کردن برای کارگران به قدری سخت است که حدود ۸ساعت کارگر جرأت نشستن برای حتی چند دقیقه را هم ندارد.

شوکت گفت: مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد, با هزینه هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند, بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می شود. بنابراین ترجیح می دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند. وی با اشاره به اینکه کارفرمایان به شرایط سخت و دشوار کارگران پی برده اند گفت: دولت اگر امسال در مسائل کارگران دخالتی نکرده بود, روند تعیین دستمزد بسیار بهتر از شرایط فعلی می شد. دولت به خاطر مسائل و مشکلات خودش, تصمیمات خود را به کارفرمایان هم تحمیل کرد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفت: با توجه به فشاری که بر معیشت کارگران وجود دارد,‌ اولویت کارگران در شرایط فعلی درآمد است تا بیمه. سیاست های اقتصادی کشور در راستای کمک به مشاغل دلالی محور است. سود در سرمایه گذاری بر مسکن, بورس, سکه و … است. طبیعی است که کارگران برای زندگی بهتر تلاش کنند و به ناچار به سمت مشاغل دلالی بروند./

https://kasbnews.com/7704
Search