اقتصاد ایران

ارزیابی جدید IMF از اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود رقم رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را به ۳.۵ درصد افزایش داد و از پیش بینی رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری خبر داد. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یک بار منتشر می شود به ارزیابی از رشد اقتصادی ایران پرداخته و پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کند.

این نهاد بین المللی در گزارش جدیدش پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران را افزایش داده است. این نهاد در گزارش ماه آوریل خود رشد ۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش بینی کرده بود که در گزارش جدید خود این رقم را ۰.۵ درصد افزایش داده است.

صندوق بین المللی پول همچنین رقم برآوردی خود از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را افزایش داده است. در گزارش ماه آوریل، رشد اقتصادی ایران برای سال گذشته بر اساس برآوردی بدبینانه ۲.۵ درصد اعلام شده بود اما در گزارش جدید این نهاد از رشد ۳.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته خبر داده شده است. رشد ۳.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با متوسط رشد اقتصاد جهان در این سال بوده و از رشد اقتصادی کشورهای بسیاری از جمله کانادا، چین، آلمان، کره جنوبی، و آمریکا بیشتر بوده است.

https://kasbnews.com/7643
Search