نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک‌رقمی شد

گزارش جدید مرکز آمار از بازار کار در بهار ۱۴۰۲ حاکی است، نرخ بیکاری در این فصل با کاهش یک‌درصدی به ۸.۲ درصد رسید که رکورد پایینی در نرخ بیکاری به‌شمار می‌رود. بررسی استانی نرخ بیکاری در کشور در فصل بهار امسال نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک‌رقمی شده است. بر اساس این گزارش، پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان زنجان با رقم ۴.۹ درصد ثبت شد. همچنین از زمستان پارسال تا بهار امسال، نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور کاهش داشته است و فقط در ۶ استان شاهد رشد بیکاری بوده‌ایم.

https://kasbnews.com/7614