سامانه ملی مجوز

۲۰۰ مجوز مشاغل باقی مانده به سامانه ملی مجوزها متصل می‌شود

سید امیر سیاح اظهار داشت: برای ۵ تا ۶ کسب و کار که شامل ۲۰۰ مجوز مشاغل است در این سامانه مجوز صادر نمی شود که در حال اتصال آن به درگاه ملی مجوزها هستیم. در این درگاه، برای چهار هزار و ۸۰۰ شغل مجوز شناسایی شده است که چهار هزار و ۱۵۰ کسب و کار مجوز وبرای حدود ۶۰۰ مجوز کسب و کار، تاییده و استعلام صادر می شود این سامانه در فازهای بعدی در حال تکمیل است.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه طبق قانون باید برای همه کسب و کارها از درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر شود، گفت: صدور مجوزها و تمدید همه مجوزهای صنفی و دستگاهی از طریق این سامانه انجام می شود نباید دستگاه ها و اصناف خارج از این سامانه، مجوز صادر کنند. بزودی مجوزهایی که شناسه یکتا نداشته باشد نمی توانند، خدمات دولتی دریافت کند.

سیاح مدت زمان صدور مجوزهای مشاغل را سه تا۹۰ روز اعلام کرد و گفت: ۶۰ درصد مجوزها به صورت سه روزه و ثبت محور صادر می شود ولی بعضی از مجوزها به خاطر پیچیدگی که دارند مدت زمان بیشتری را برای صدور مجوز طی می کند. بعضی از دستگاه ها در صدور مجوزها تاخیر دارند که تلاش می کنیم تا تاخیردستگاه ها صفر شود، از ماه های آینده، اگر دستگاهی تاخیر در صدور مجوز داشته باشد به صورت خودکار مجوز از طریق سامانه صادر می شود.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه از چهار هزار و ۸۰۰ مجوز مشاغل حدود ۵۱۲ مورد به مشاغل خانگی اختصاص دارد گفت: صدور مجوز مشاغل خانگی به صورت ثبت محور و سه روزه صادر می شود و در حوزه صنفی، ۲ هزار و ۸۰۰ پروانه کسب و کار شناساسی شده است که بزرگترین دسته مجوزهای دستگاه های کشور هستند.

سیاح خاطر نشان کرد: آمارها نشانگر روند افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است امسال با تسهیل نهضت کسب و کارهای خانگی رونق و اشتغالزایی وسیعی در سراسر کشور انجام می شود. به گفته وی بیش از نیم میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار صادر شده است و حدود ۱۷۸ هزار درخواست صدور مجوز نیز ثبت شده است./

https://kasbnews.com/7586