اخبار کسب و کار

حمایت وزارت صنعت ‌از ایجاد صنایع تبدیلی

عباس علی‌آبادی در بازدید از کارخانه سبدسازی در مرکز شهرستان دنا اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای با هدف سرعت بخشیدن به توسعه و رفع محرومیت‌ها جزو برنامه‌های در دستور کار دولت سیزدهم است و در این زمینه هیچ قصوری پذیرفتنی نیست. وی با اشاره به نقش نیروی انسانی تحصیل کرده و مهارت دیده در توسعه صنعتی عنوان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر نیروی انسانی بسیار غنی است و در این زمینه حرف برای گفتن دارد.

علی‌آبادی ابراز کرد: یکی از برنامه‌های دولت و وزارت صمت بازنگیری مطالعات قبلی بوده و در این زمینه به جد پیگیریم و این مهم بدون شک به روزآمد شدن برنامه‌ها کمک می‌کند و تاکنون نیز اقدامات خوبی انجام شده است. وی همچنین یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صمت را حمایت از صنایع تبدیلی عنوان کرد و ادامه داد: توسعه و تقویت صنایع تبدیلی ارزش افزوده و افزایش اشتغال را به همراه دارد./

https://kasbnews.com/7551
Search