بازارسازی دولت

بازارسازی دولت سیزدهم برای کالاهای ایرانی

«بهمن عبداللهی» با اشاره به سفرهای رییس جمهور به کشورهای مختلف جهان، اظهار کرد: گسترش روابط تجاری و اقتصادی در این دولت را شاهد هستیم که یک حرکت مناسب و ارزشمند است که می‌تواند در توسعه صادرات موثر باشد. رییس جمهور با رویکرد تقویت تعاملات و توسعه صادرات سفرهای بسیاری به کشورهای مختلف جهان داشته است و عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و سفر به آفریقا از دستاوردهای خوب دولت است.

رییس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصادی از بازار سازی‌های دولت سیزدهم در تعامل با کشورهای جهان حداکثر استفاده را خواهد کرد. وی بر حمایت از تعاونی‌ها تاکید کرد و گفت: کشورهایی که در صادرات پیشرفت دارند به خاطر دیپلماسی اقتصادی و حمایت دولت‌ها از فعالان اقتصادی است در کشور ما نیز بخش تعاون از این فرصت بهره خواهد برد.

عبداللهی بیان داشت: بخش تعاون همگام با سیاست‌های دولت توانسته از این فرصت حداکثر استفاده کند طبق آخرین گزارش‌ها، سال گذشته صادرات بخش تعاون صادرات به ۱.۶ میلیارد دلار رسید و رشد صادرات ۲ برابر سرعت رشد سایر بخش‌ها بوده است. رییس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: این جهش در توسعه و تقویت صادرات بخش تعاون خوب است ولی کافی نمی‌دانیم و تلاش خواهیم کرد با تسهیل و رفع موانع این رقم صادرات را به حد بالاتر ارتقا بدهیم./

https://kasbnews.com/7536
Search