رتبه بندی" کسب وکارها

گام جدید برای نهایی سازی “رتبه بندی” کسب وکارها

اسدی مدیر کل خدمات کسب وکار وزارت صمت در مکاتبه ای با مدیران مختلف حوزه تولید و خدمات و بازرگانی اعلام کرد، با عنایت به حکم ابلاغی(مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸) در خصوص راهبری پروژه رتبه کسب و کار و با توجه به لزوم ساده سازی، یکپارچه سازی و استفاده از فناوریهای نوین در انجام فرایند رتبه بندی همه دفاتر و تحقق اهداف حاکمیتی و برنامه های کلان وزارت متبوع در توسعه بهره وری، افزایش فناوری ارتقای شاخصهای مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت نظام توزیع و فروش، استفاده از فناوری اطلاعات در فرایندها و به ویژه هوشمندسازی اتصال به سامانه های الکترونیک کلیه کسب و کارها مشتری مداری و تکریم مراجعان به واحدهای نفی و صنعتی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات و … به استحضار میرساند ضمن لحاظ کلیه شاخصهای مد نظر فاتر تخصصی و تشکلها؛ فرایند رتبه بندی انجام خواهد شد.

در ادامه این مکاتبه تاکید شده، اگر در آن دفتر سازمان مرکز صندوق اداره کل موضوع ارزیابی عملکرد و فرایند رتبه بندی در حال انجام بوده، اطلاعات سامانه الکترونیک شاخصهای رتبه بندی تخصصی و فرایند عملیاتی حداکثر تا تاریخ ۲۵ تیرماه برای دفتر خدمات کسب وکار ارسال شود.

https://kasbnews.com/7519
Search