اخبار کسب و کار

تمرکز بر روی بازاریابی و صادرات محصولات تعاونی‌ها

غلامرضا هادربادی در نشست تخصصی راهکارهای توسعه صادرات بخش تعاون، اظهار داشت: در حال حاضر در ۹۵ درصد شهرها و روستاهای چین تعاونی‌ها بازاریابی دارند و ما نیز باید به بازاریابی تعاونی ها کمک کنیم. سازمان تعاون روستایی با بیش از هشت هزار تشکل در سطح کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های غیردولتی است که در جهت تقویت تعاونگران تلاش می‌کند.

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی بیش از پنج دهه قدمت دارد، گفت بازاریابی، فروش، ارزش افزوده و ارتقای زنجیره ارزش جزو وظایف تشکل‌ها و تعاونی‌ها در بخش کشاورزی و روستایی است.

هادربادی با اشاره به وجود بیش از سه میلیون تن ظرفیت انباری، گفت: این سازمان دارای ۷۰ هزار تن صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۶۵ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای است؛ همچنین ۲۱ شرکت سهامی زراعی فعال در سطح کشور و ۳۵۰ شرکت تعاونی زنان روستایی داریم. وی گفت: اتاق تعاون ایران عضو ICA اتحادیه بین المللی تعاون است و در تقویت شبکه بزرگ تعاون روستایی در حوزه کشاورزی، زراعی، باغی، دامی و شیلات، صنایع تبدیلی و کنسانتره فعال است.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی تاکید کرد: با تقویت تشکل‌های تعاونی شاهد پایداری تولید و رسیدن بخش تعاون به سهم واقعی در اقتصاد خواهیم بود./

https://kasbnews.com/7436
Search