طرح طبقه بندی مشاغل

محرومیت بیش از نصف کارگران از طرح طبقه بندی مشاغل

طرح بندی مشاغل چیست و چه مزیتی برای کارگران دارد؟

منظور از طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می شوند . حالا سوال اینجاست که چه کارگاههای مشمول این طرح می شوند ؟ کارگاه هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می رسند مشمول اجرای این طرح می شوند و زمان رسیدن به ۵۰ نفر کارگر ، زمان شمول اجرای طرح می باشد .

محرومیت بخش زیادی از کارگران از طبقه بندی مشاغل

پائین ترین حقوق همان دستمزدی است که توسط وزارت کار هر ساله اعلام می گردد . بنابراین اگر این طرح اجرا شود کارگاهها از این حالت که به اکثر کارگران خود حداقل حقوق را پرداخت می کنند خارج می شوند . شاید یکی از بزرگترین مشکلات این طرح این است که کارگاههای زیر ۵۰ نفر را از این طرح مستثنا کرده است و در نتیجه درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امکان محروم می مانند . هر چند بسیاری از کارگاه های بالای ۵۰ نفر نیز عملا این طرح را اجرا نمی کنند .

بزرگترین مزیت طرح طبقه بندی مشاغل این است که فرد بعد از گذراندن دوران کاری و افزایش سوابق و یا تحصیل در رشته ای و بالا رفتن مدرک تحصیلی و یا کار مفید و موثر و مورد رضایت کارفرما می تواند ارتقاء شغلی یافته و در گروه بالاتر شغلی کار کند .

بر اساس ماده ۴۸ قانون‌کار، «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را، با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور، تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.» طرح طبقه‌بندی مشاغل در قوانین و مقررات پیشین نیز مورد توجه قرار گرفته‌بود. متأسفانه فعالان کارگری معتقدند که این طرح در کشور اجرا نمی شود.

طرح طبقه بندی مشاغل در اکثر کارگاه ها به خوابی عمیق فرو رفته

چنگیز قاسمی ،عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: اگر کارفرمایان به فکر حمایت از جامعه کارگری هستند ،طرح طبقه بندی مشاغل را در شرکت های بالای ۵۰نفر اجرا کنند که متاسفانه امروز در اکثر واحد های تولیدی اجرای این طرح به خواب عمیقی فرو رفته است. بیشتر مشکلات امروز کارگران در واحد های اقتصادی بر می گردد به عدم بازرسی صحیح وزارت کار، دولت باید قانون کار در کارگاه ها را به مرحله اجرا برساند چون اجرای طرحی مانند مزد منطقه ای هیچ دردی از کارگران درمان نخواهد کرد.

دولت باید به فکر کنترل تورم باشد که این امر وظیفه او است، با کم کردن دستمزد و منطقه ای کردن مزد برای کارگران تورم کنترل نخواهد شد چون قیمت اجناس در سراسر ایران به صورت یکسان افزایش می یابد ،اگر مزد منطقه ای اجرا شود یک ناعدالتی بین حقوق این دوکارگر بوجود خواهد آمد./

https://kasbnews.com/7420