ایجاد تعاونی های تأمین نیاز مشاغل خانگی در استان ها

خاطره استادرضایی، رئیس کمیسیون زنان اتاق تعاون ایران، با اشاره به اینکه اکوسیستم اشتغال در سطح بین المللی حال تغییر است گفت: مدل کارکرد شغل ها تغییر می کند,در حال حاضر در مشاغل نیروی انسانی فعالیت دارد که به زودی جایگزین آن هوش مصنوعی می شود. در واقع باید این نگاه را داشته باشیم که به جای غافل گیری ارتقای سیستم هوشمند را پیش ببریم.

رئیس کمیسیون زنان اتاق تعاون ایران با بیان اینکه با هوش فنی قرار نیست نیروی انسانی حذف شود گفت: قرار است دانش فنی نیرو افزایش یابد. یعنی کمترین تردد و بیشترین کارآیی را داشته باشد. بسیاری از این مشاغل در منزل قابلیت اجرا دارد و نیازی به دفتر و … ندارد.

وی با اشاره به ظهور مشاغل نوین در آینده و حرکت تعاونی ها به این سمت گفت: در این راستا تعاونی‌های سکو و پلتفرم ها به طور شاخص دیده شده است زیرا اکوسیستم فروش از قالب فیزیکی در سراسر دنیا در حال تغییر است و طبق گزارش ها بسیاری از مشاغل از بین خواهد رفت و ترکیب کار عوض خواهد شد، بنابراین ما هم باید در سرفصل‌ها به طور ویژه این موضوع را مدنظر قرار بدهیم و در همین راستا تعاونی‌ها را تشویق کرده‌ایم که گرایش های جدیدتری را فعال کنند.

استاد رضایی درباره تحقق سهم ۲۵درصدی بخش تعاون گفت: در حال حاضر سه اتاق تجاری شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف داریم که وظیفه تسهیل‌گری غیر حاکمیتی را بر عهده دارند. در مورد اتاق بازرگانی و اتاق اصناف قانون نظام صنفی بر آنها حاکم است، در حالی که اتاق تعاون تابع قانون تعاون و وزارت تعاون وزارت متبوع آن است؛ بنابراین اتاق تعاون باید تعامل بیشتری با آنها داشته باشد و تعاونی های تولیدی، توزیعی و خدماتی که در سطح کشور فعالیت می‌کنند باید این وظیفه را برعهده بگیرند تا تاخیرات موجود را جبران کنند و افزایش سهم مشارکت در برخی از سرفصل ها به بالای ۵۰درصد برسد.

استاد رضایی درباره سهم تعاون در مشاغل خانگی گفت: سیاست های مشاغل خانگی در دولت های قبلی تفاوت هایی با این دولت داشت. در دولت سیزدهم تشکیل تعاونی های پشتیبان مشاغل خانگی عملیاتی شد. در دوره های قبل پیگیری زیادی می کردیم,‌و بیان می کردیم که تعاونی های پشتیبان می توانند مشاغل خانگی را مدیریت و پشتیبانی کنند و اشتغال خوبی هم ایجاد کنند. اما صدای ما شنیده نمی شد, در حال حاضر تعاونی پشتیبانی را داریم که حدود ۲۵۰ نفر تحت نظارت آن در منازل خود مشغول فعالیت هستند .

تعاونی های تأمین نیاز مشاغل خانگی در سراسر استان ها به زودی ایجاد می شود. حدود ۱۵رسته را در قالب تعاونی مشاغل خانگی در وزارت کار کمک می کنند،در بخش معرفی پشتیبان برای مشاغل خانگی ما در بخش تعاون می کنیم کمک معاونت تعاون وزارت کار باشیم. این تعامل برقرار شده است. در صورتی که تعاونی های تأمین نیاز پشتیبان مشاغل خانگی به حد نصاب برسد, اتحادیه تعاونی های تأمین نیاز پشتیبان مشاغل خانگی می تواند شکل بگیرد./

https://kasbnews.com/7394