استان‌های هرمزگان و بوشهر؛ صدرنشینان اشتغالزایی در کشور

سامانه رصد ملی اشتغال توسط ۱۸ هزار کاربر از سوی دستگاه‌ها و نهادهای متولی ایجاد اشتغال به صورت بر خط و بر اساس کد ملی متقاضیان، میزان ارائه خدمات اشتغال از جمله مشاوره، تسهیلات، صدور مجوز، آموزش مهارتی، کاریابی و تأمین زیرساخت و فناوری را به ثبت می رساند.

طبق گزارش وزارت کار، از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه بیش از ۷۴ هزار فرصت شغلی به ثبت رسیده است که دریافت کنندگان خدمات در سه مرحله پیامکی، تماس تلفنی و نظارت حضوری مورد راستی آزمایی قرار می گیرند. اطلاعات کامل افرادی که از نهادهای مختلف خدمات دریافت کرده اند ثبت می شود و با طریق سازوکار نظارت، تطبیق داده می شود.

طبق گزارش سامانه رصد ملی اشتغال، استان های هرمزگان، بوشهر، قزوین، کرمانشاه و سمنان بیشترین پیشرفت تعهد اشتغال را رقم زده اند. تعهد استان هرمزگان ۲۹ هزار و ۶۹ مورد اشتغال بوده است که از این تعداد چهار هزار و ۶۸۱ مورد اشتغال به ثبت رسیده است که نشانگر ۱۶.۱۰ درصد پیشرفت بوده است. استان بوشهر با ۱۳.۵۷ درصد، قزوین با ۱۲.۲۴ درصد، کرمانشاه با ۱۲.۹ درصد و سمنان با ۱۱.۵۹ درصد بیشترین پیشرفت تعهد اشتغال را بعد از هرمزگان به ثبت رسانده اند.

دولت سیزدهم با تاکید بر ایجاد فرصت های شغلی «زیست بوم ملی اشتغال » را رونمایی کرد و بر اساس آن وظایف خدمات در ارائه خدمات مشخص شد در همین راستا، تسهیل در صدور مجوزها، حذف رانت امضاهای طلایی، حمایت از طرح ها با پرداخت تسهیلات رقم خورد.

همچنین اقداماتی از جمله مانع‌زدایی از تشکیل و توسعه نهادهای واسطه‌ای هدایت و توانمندسازی نیروی کار و اشتغال در قالب کاریابی‌ها، توسعه مراکز مشاوره کارآفرینی، گسترش چتر حمایتی مراکز آموزش آزاد فنی و حرفه‌ای و کانون‌های کارآفرینان استانی، راه‌اندازی صدها پایگاه مردمی اشتغال‌آفرین در قالب تعاونی‌های خدماتی کاریابی، کارآفرینی و مشاغل خانگی منجر به افزایش آمار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در دولت آیت الله رئیسی شد.

مهمترین دستاورد دولت سیزدهم طبق گزارش و مستندات مرکز آمار، کمترین نرخ بیکاری در ۲۰ سال اخیر بود که با اهتمام نهادهای متولی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دولت به ثبت رسید و نرخ بیکاری از ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. همچنین نرخ اشتغال روند افزایشی داشته است./

https://kasbnews.com/7378