قدردانی بنیاد برکت ازعملکرد بانک ملی ایران در ایجاد فرصت های شغلی

بانک ملی ایران در نخستین جشنواره “تلاش با برکت” در راستای تحقق طرح‌های اشتغال اجتماع‌محور و حمایتهای بی دریغ و اقدامات گسترده برای اشتغالزایی و ایجاد ۲۵ هزار فرصت شغلی مولد و پایدار در اقصی نقاط کشور از سوی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تقدیر شد و لوح و نشان عالی برکت را دریافت.

در این مراسم که محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، دکتر ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، عارف نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت، محسن کوشش تبار معاون وزیر کشور، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی کشور، تسهیلگران بنیاد برکت و دیگر مسئولان دستگاه های اجرایی، خیرین و کارآفرینان برتر در محل دائمی نمایشگاه های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) حضور داشتند، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران در راستای حمایت از اشتغالزایی و خوداشتغالی جوانان از سوی سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مورد تقدیر قرار گرفت و نشان عالی برکت را دریافت کرد.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم با بیان این که با برگزاری جلسات و دستورالمعل های ابلاغی بنا داریم دریافت تسهیلات خرد را تسهیل و تسریع ببخشیم، اظهارداشت: امسال پرداخت سقف تسهیلات را برای واحد های تولیدی و بنگاه های اقتصادی کوچک افزایش داده ایم. وی افزایش مبلغ کارت های مرابحه، توسعه شعب، بیمه کردن تسهیلات، تغییر مقررات برای تضامین، رشد ظرفیت های تامین مالی، گسترش فعالیت های لیزینگ و الزام بانک ها برای پرداخت تسهیلات را از مهمترین فعالیت های بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی نام برد.

دکتر ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این مراسم با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور در حمایت از ایجاد مشاغل خانگی در کشور اظهارداشت: بانک ملی ایران با پرداخت بی وقفه تسهیلات و ارائه خدمات مالی تمام قد در راستای کمک و حمایت از ایجاد کسب و کارها و فرصت های شغلی در کشور ایستاده است. بانک ملی ایران به عنوان حامی توسعه و اشتغالزایی مولد و پایدار در کشور از طرح های بنیاد برکت استقبال می کند ./

https://kasbnews.com/7303