صندوق تعاونی‌ها

صندوق تعاونی‌های سرمایه‌گذاری ریسک پذیر تأسیس می‌شود

جعفر‌ امیرآبادی‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون از تأسیس تعاونی‌های سرمایه‌گذاری ریسک پذیر گفت: با هدف تسهیل فرآیند تأمین سرمایه، ضمانت کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان، تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و ضمانت محصولات تعاونی‌هایی که مستعد جهش و رشد هستند، این نوع تعاونی طراحی و تدوین شد.

امیرآبادی‌زاده از جمله اهداف دیگر این تفاهم‌نامه را اقدام به توسعه تعاونی‌ها و ضمانت محصولات، خدمات و معاملات آنان از محل خط اعتباری تخصیصی بانک توسعه تعاون، ارائه خدمات تجاری‌سازی فناوری به شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان مشتمل بر خدمات مشاوره‌ای و آموزشی، اخذ استاندارد‌ها و گواهینامه‌های مورد نیاز برای ورود به بازار‌های داخلی و خارجی، بازاریابی، برندسازی، تهیه طرح‌های توجیهی، اعتبارسنجی شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و تأمین تضامین مورد نیاز برای آن‌ها، طراحی ابزار‌های مالی و حمایتی جدید در زمینه تجاری‌سازی فناوری متناسب با نیاز‌های شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان، کمک به دریافت مجوز و تأسیس تعاونی صندوق سرمایه‌گذاری ریسک پذیر با حمایت مالی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون گفت: مهم‌ترین تعهدات معاونت امور تعاون در قالب این همکاری مشترک تهیه روش اجرایی و بررسی قانونی تأسیس تعاونی‌های دارای پتانسیل رشد، معرفی تعاونی‌های بزرگ و اتحادیه‌های مستعد جهت ضمانت آن‌ها و سرمایه‌گذاری، همکاری با نهاد‌های ذی‌ربط در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تسهیل در صدور مجوز‌ها و ساده‌سازی روند تشکیل صندوق، برگزاری و سازماندهی کارگاه‌ها، سمینار‌ها و برنامه‌های آموزشی جهت افزایش آگاهی و درک از تأمین مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مزایای آن در میان نهاد‌های تعاونی خواهد بود.

البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز با اشاره به جزئیات این همکاری گفت: مهم‌ترین تعهدات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در قالب این همکاری ضمانت معاملات تعاونی‌های دارای بازار هدف مناسب در صورت احراز صلاحیت به‌منظور توسعه فعالیت و افزایش سهم بازار آن‌ها، تأمین بخشی از سرمایه اولیه صندوق سرمایه‌گذاری ریسک پذیر، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی از طریق ارائه انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری و غیراعتباری، کمک به تهیه روش اجرایی و بررسی قانونی تأسیس تعاونی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، مشارکت در ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های معرفی‌شده به صندوق خطرپذیر و صدور ضمانت‌نامه برای تسهیلات دریافتی از بانک به منظور تأمین سرمایه اولیه تعاونی سرمایه‌گذاری ریسک پذیر و طرح‌های برخوردار از تسهیلات ریسک پذیر خواهد بود./

https://kasbnews.com/7273