شرکت‌های بورسی و فرابورسی ملزم به تهیه فیلم از مجامع شدند

ولی اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، ابلاغیه‌ الزام همه شرکت های بورسی و فرابورسی و ثبت شده نزد سازمان و موسسات حسابرسی معتمد به تهیه فیلم از جلسات مجامع سالانه و فوق العاده و عادی به طور فوق العاده را در آستانه شروع فصل مجامع ( شرکت های دارای سال مالی اسفند و شامل حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد شرکت ها) ابلاغ کرد.

براساس این گزارش، طبق ابلاغیه ۲۱ فروردین ۹۶، تمام ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس، ملزم به تصویربرداری از مجامع و ارسال نسخه کامل به سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز بودند اما در ابلاغیه کنونی، تمام ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس (شامل ناشران درج شده در بازار پایه فرابورس ) ملزم به تهیه فیلم از جلسات مجامع، ارسال نسخه کامل به سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و همچنین آرشیو فیلم مجامع به مدت ۱۰ سال هستند و باید حسب درخواست سازمان، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری نیز ارائه کنند./

https://kasbnews.com/7215