مشاغل خاص

اخذ مالیات مشاغل خاص در جهت عدالت در نظام مالیاتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اجرای عدالت مالیاتی، گفت: در حال حاضر برخی مشاغل پردرآمد مالیات پرداخت نمی‌کنند که دریافت مالیات واقعی مشاغل خاص می‌تواند درآمدهای دولت را تأمین کند و در آن صورت مالیات پرداختی این مشاغل بیشتر از مالیات پرداختی کارکنان خواهد بود.

جعفر قادری، در خصوص لزوم هوشمندسازی سامانه مالیاتی مودیان، اظهار داشت: با شفافیت و هوشمند شدن سامانه مودیان مالیاتی، مالیات پرداختی اصناف بیشتر از مالیات پرداختی کارکنان خواهد بود و از فرار مالیاتی مشاغل خاص نیز جلوگیری می‌شود. مالیات بر مجموع درآمد باید به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی موردتوجه قرار بگیرد چراکه می‌توان خیلی از معافیت‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد را با توجه به این بخش حذف کرد؛ در واقع مجموعه درآمدهای فرد ملاک مالیات قرار می‌گیرد و این می‌تواند پایه مناسبی برای اخذ مالیات باشد.

مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین‌های رها شده، مالیات بر املاک و مستغلات بلااستفاده در طول سال گذشته موردتوجه قرار گرفته است. قطعاً با اصلاحی که در پایه‌های مالیاتی داریم و همچنین طرح سامانه هوشمند مالیاتی که گردش حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را هدف‌گذاری می‌کند، مالیات به حلقه دولت می‌رسد. در این زمینه تلاش‌هایی برای اصلاح نظام مالیاتی ایجاد شده و این رویکرد کمک می‌کند میزان درآمد وصولی مالیاتی از محل مالیات افزایش پیدا کند.

قادری گفت: باید به جایی برسیم که هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات‌ها تأمین شود، البته هزینه‌های جاری دولت باید به‌صورت جدی کاهش پیدا کند. مثلاً بسیاری از تشکیلات موازی باید کاهش داده شود، خیلی از تصدی‌گری‌ها که قابلیت واگذاری هستند باید واگذار شود و دولت دیگر نباید خودش را درگیر کند. بلکه باید شرایطی دنبال کند که عملاً در کنار افزایش درآمد مالیاتی شاهد کاهش هزینه‌های جاری نیز باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تأثیر هوشمند شدن سامانه مودیان مالیاتی اشاره کرد و گفت: قطعاً شفاف‌شدن درآمدها و تراکنش‌ها خیلی به اخذ و میزان مالیات کمک می‌کند، چون بخشی از فرار مالیاتی به این برمی‌گردد که ما نتوانستیم جریان درآمدها را رصد کنیم. بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت مالیات غیرمستقیم است که این مالیات طبعاً در آخرین زنجیره اگر وصول شود دیگر نیازی نیست که بقیه بخش‌ها وارد شوند.

مالیات کاملاً عادلانه است و به‌ عنوان پایه مالیاتی موردتوجه جدی قرار می‌گیرد از طرفی دیگر این سامانه مودیان گردش حساب‌های افراد را رصد و کمک می‌کند که درآمدها شفافیت‌های لازم را داشته باشد. مالیات ستانی هوشمند و دریافت مالیات واقعی مشاغل خاص می‌تواند درآمدهای دولت را تامین و تضمین کند و در آن صورت مالیات پرداختی مشاغل بیشتر از مالیات پرداختی کارکنان خواهد بود./

https://kasbnews.com/7149