توسعه صنایع‌دستی

کلید رونق و توسعه صنایع‌دستی

مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بیان کرد: صنایع‌دستی نمود هر اقلیمی است که ساحت‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز در خود دارد. صنایع‌دستی فضای هم‌گرایی و گفت‌وگوی بین تمدنی را ایجاد می‌کند همچنین موجب انسجام بین نسلی می‌شود. زنان نقش‌آفرینان اصلی این‌حوزه هستند که مادرانگی در آن تجلی دارد. از منظر اقتصادی نیز موجب ارزش‌افزوده و خلق اقتصادی می‌شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به تغییر جایگاه صنایع‌دستی در سیاست‌های کلان کشور، ا‌دامه داد: در برنامه ششم توسعه حرفی از صنایع‌دستی نیست اما به یمن توجه مقام معظم رهبری در برنامه هفتم فصل جداگانه‌ای به صنایع‌دستی اختصاص پیدا کرده است. تقویت توجه به صنایع‌دستی موجب شده است که تمامی دستگاه‌ها توجهشان به این حوزه جلب شود. همچنین بر اساس مصوبه وزارت کشور برای ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی در مبادی ورودی شهرها تمامی فرمانداری‌ها اقدام به این کار کردند.

جلالی افزود: دولت باید مشوق‌هایی بگذارد که موجب تشویق جوان‌ها شود معافیت مالیاتی و‌ حذف پیمان‌سپاری ارزی از جمله کارهایی بود که در این راستا سال گذشته انجام شد. وی صادرات را راه حل نهایی تولید عنوان کرد و افزود: آقای ضرغامی در راستای رفع موانع صادرات دو نشست تخصصی با صادرکنندگان داشتند و موضوع صادرات و رفع موانع آن کلید رونق این حوزه است.

معاون صنایع‌دستی و‌هنرهای سنتی با اشاره به قانون حمایت از هنرمندان و‌ استادکاران مصوب ۱۳۹۶ افزود: در یک سال گذشته تمام‌ تلاشمان را در راستای اجرایی شدن این قانون و‌ مصوبات اجرا نشده آن به کار گرفتیم. همچنین در هفته صنایع‌دستی با شعارهای انتخابی و برنامه‌ها سعی کردیم آینه تمام‌نمای این قانون باشیم و‌ یک‌خط مشی را پیش ببریم. وی در ادامه با اشاره به میزبانی از سعد القدومی رئیس شورای جهانی صنایع‌دستی به تشریح برنامه‌های هفته جهانی صنایع‌دستی پرداخت./

https://kasbnews.com/7122
Search