شرکت های دانش‌بنیان

ملاک‌ های ارزیابی شرکت های دانش‌ بنیان

یکی از چالش‌های مهم زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، معیارها و ملاک‌های ارزیابی این شرکت‌ها برای اعطای حمایت‌های دانش‌بنیانی است. در حال حاضر، پیچیدگی فناوری، ملاک ارزیابی دانش‌بنیان‌هاست و بسیاری از کارشناسان و فعالان زیست‌بوم اعتقاد دارند که برای حل مسائل روز در صنعت کشور، لازم است نظام ارزیابی مناسب‌تری برای دانش‌بنیان‌ها داشته باشیم.

سهراب دل‌انگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، بهبود فضای کسب‌وکار را ضروری دانست و افزود: لازم است در کنار استفاده از شاخص‌های گوناگون برای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، به بررسی محیط کسب‌وکار دانش‌بنیان‌ها نیز بپردازیم. در حال حاضر، عمدتاً بر اساس معیارهایی که برای شرکت‌های معمولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، شرکت‌های دانش‌بنیان را ارزیابی می‌کنیم که اقدام درستی نیست.

لازم است فضای کسب‌وکار را برای شرکت‌های دانش‌بنیان عوض کنیم و بر اساس مقتضیاتشان با آن‌ها برخورد کنیم. علاوه بر شاخص‌های متنوعی که برای ارزیابی دانش‌بنیان‌ها مدنظر قرار می‌دهیم، باید معیارهای جدیدی را در فضای محیط کسب‌و‌کار شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دانش‌بنیان دنبال کنیم. به طوری که این روش‌ها سازگاری بیشتری با مقتضیات این نوع شرکت‌ها داشته باشد.

توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان با تسهیل مجوزدهی به شرکت‌ها

دل‌انگیزان، نظارت و پایش همه‌جانبه دانش‌بنیان‌ها را امری لازم دانست و افزود: برای اینکه ارتباط مؤثری با شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم، باید در بررسی وضعیت آن‌ها از تمامی دست‌اندرکاران این حوزه شامل صاحبان شرکت‌ها، نوآوران و مدیران بخش مالی و نظارتی بهره بگیریم. لازم است یک بررسی همه‌جانبه و دقیق داشته باشیم.

همان‌طور که در فضای کسب‌وکارها به سمت تسریع و ساده‌سازی روند مجوزدهی حرکت کردیم، خوب است که مجوزدهی دانش‌بنیان‌ها را هم تسهیل کنیم. در این ارتباط می‌توانیم صدور مجوز شرکت‌های دانش‌بنیان را به پارک‌های علمی و فناوری و ستادهای توسعه و فناوری معاونت بسپاریم و به نوعی ارزیابی مبادی‌محوری را مدنظر قرار دهیم.

تقسیم کار ارزیابی و تمرکز بر دانش‌بنیان‌کردن صنایع

استاد دانشگاه علوم اقتصادی تقسیم کار ارزیابی را مقدمه‌ای برای دانش‌بنیان کردن صنایع دانست و افزود: نقش‌آفرینی بازیگران مختلف در ارزیابی شرکت‌ها برای ورود به زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان، نوعی تقسیم کار در اقتصاد دانش‌بنیان است. مسئله ورود شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان به صنعت در جهت انجام تحقیق و توسعه با این مدیریت جدید نیز تسهیل خواهد شد و بدین ترتیب مسئله دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی وارد فاز جدیدی خواهد شد./

https://kasbnews.com/7110