مشکلات کسب‌ و کار

مشکلات کسب‌ و کار را نباید به دانشگاه‌ها گره زد

محمدسعید سیف مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم با بیان اینکه بازار کار، بازار محدودی است و نباید موضوع را یکطرفه نگاه کرد. بسیاری از بیکاری‌ها و عدم اشتغال‌ها ممکن است به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات کسب‌ و کار بوجود آید و این مسائل را نباید به مسائل دانشگاه‌ها گره زد. باید بین فعالیت‌های دانشگاه‌ و مسائل آموزشی و بحث‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌‌ها هماهنگی خوبی با مشکلات و چالش‌های کشور وجود داشته باشد به طوری که این موضوع طی سال‌‌های اخیر خیلی جدی‌تر دنبال‌می‌شود و سعی شده این اتفاق رخ دهد.

طبیعتاً کشور به دلیل مسائل بین‌المللی، فناوری‌ها و نیازهای جدید در حال تغییر است و بازار کار و شرایط اقتصادی بازار ثابتی ندارد؛ بنابراین نیاز هست این کار به صورت مستمر ادامه پیدا کند. ممکن است بتوانیم آموزش‌های دانشگاهی را با شرایط کشور متناسب کنیم اما نیازهای هر کارخانه، شغل و صنعتی هم رو به تغییر خواهد بود.

لذا باید با یکسری دوره‌های کوتاه مدت، فعالیت‌های جانبی و فوق برنامه سعی کنیم هماهنگی‌ها را بهتر انجام دهیم و بازدیدهای علمی، کارآموزی و کارورزی و دوره‌های تخصصی مهارتی نرم و سخت جزء مواردی هستند که می‌توانند کمک‌‌کننده باشند تا خیال‌مان از آموزش‌های دانشگاهی که آموزش‌های پایه‌ای هستند، راحت باشد و دانشجویان از این طریق بتوانند شغل‌‌هایی را در صنعت احراز کنند و وظایف‌شان را به خوبی انجام دهند./

https://kasbnews.com/7046