عالیس با ۱۶۹۲۳ ریال وارد بازار سهام شد

عالیس با ۱۶۹۲۳ ریال وارد بازار سهام شد

فرآیند عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام بهار رز عالیس چناران با قیمت ارزش گذاری ۱۶۴۲۶ ریالی به روش ترکیبی در فرابورس انجام و در مرحله اول با عرضه ۴ درصدی هر سهم با قیمت ۱۶۹۲۳ ریال به صندوق های سرمایه گذاری معامله شد.

براساس این گزارش ، عرضه “عالیس” شامل سهمیه یک میلیون و ۴۲۹ هزار سهمی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط بود که ۷۲ صندوق متقاضی قادر به خرید این سهم شدند.

در مرحله دوم، ۸ درصد دیگر با حداکثر سهمیه ۵۰۰ سهمی به یک میلیون و ۶۹۳ هزار و ۵۸۴ سهامدار حقیقی و ۹۰۳ سهامدار حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت. مشاور عرضه هم کارگزاری بانک ملی و متعهد خرید تامین سرمایه کاردان بود.

طی سال جاری سهام دو شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد و کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان عرضه اولیه شده و بهار رز عالیس چناران، سومین سهم جدید سال بشمار می رود.

انتهای خبر/

https://kasbnews.com/7001