مودیان تا سقف فروش ۶.۷ میلیارد تومان از مالیات معاف شدند

هادی سبحانیان رئیس سازمان مالیاتی در بخشنامه ای اعلام کرد: در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴ و با رعایت مفاد بند ل تبصره ۶ قانون بودجه و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل قاعده ای تعریف شد.

بر اساس این گزارش، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مبلغ ۶.۷ میلیارد تومان بوده و مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده مشمول مقررات این دستور العمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴ و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد معاف هستند.

سازمان مالیاتی به منظور حمایت از اشتغال‌زایی و رونق کسب و کارهای متوسط و ضعیف، همه ساله برای برخی از مشاغل، تسهیلاتی در نظر می‌گیرد. به این صورت که هرگاه درآمد حاصل از فروش یا ارائه محصولات برای این گروه از مشاغل در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین شده باشد، صاحبان مشاغل از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. همچنین مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه می‌شود.

در سال ۱۴۰۱ سقف فروش سال ۱۴۰۰ برای استفاده از این تسهیلات حدود ۵ میلیارد تومان لحاظ شده بود.

انتهای خبر/

https://kasbnews.com/6973