وزیر صنعت

دستپاچگی خاندوزی پس از استیضاح وزیر صمت!

قرار است علی روحانی، که در حال حاضر معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس است، با حکم وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد شود. به گزارش فارس، اطلاعات به دست آمده حاکی است خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، به‌زودی علی روحانی را به عنوان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد منصوب خواهد کرد.

پیش از این محمدهادی سبحانیان این سمت را برعهده داشت که به دلیل انتصاب وی به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی، جایگاه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیازمند تعیین گزینه جدید بود.

علی روحانی، دارای کارشناسی رشته برق از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران و دکتری اقتصاد با گرایش اصلی پولی و گرایش فرعی بخش عمومی از دانشگاه تهران است.

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس از سوابق مدیریتی علی روحانی است.

لازم به ذکر است روز قبل نیز معاون بانک بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تغییر یافته بود و باید بررسی شود که آیا کارت قرمز مجلس به وزیر صمت اینچنین موجب دستپاچگی در اقدامات خاندوزی شده و یا همی چیز طبق روال عادی خود در حال جریان است.

پایان پیام/

https://kasbnews.com/6883