شرکت بورسی بعد از حضور ۲۲ ساله اخراج و راهی بازار پایه شد

شرکت بورسی که از ۲۷ شهریور با تعلیق نماد روبرو است، پس از ۲۲ سال حضور در بورس ، کارت قرمز گرفت و مشمول انتقال سهام به بازار پایه شد. شرکت مارگارین با تصمیم جلسه هیات پذیرش پس از ۲۲ سال از بورس اخراج و آماده انتقال به بازار پایه فرابورس شد.

بر اساس این گزارش، “غمارگ” اعلام کرد: پیرو تعلیق نماد طی اطلاعیه شفاف سازی۲۷ شهریور بورس تهران به شرکت تذکر کتبی ارسال و درخواست ارایه برنامه جهت رفع دلایل لغو پذیرش شد. شرکت ۲۷ مهر ماه برنامه را جهت رفع دلایل لغو پذیرش به هیات پذیرش ارایه کرد. با عنایت به تصمیم هیات پذیرش، پذیرش شرکت از فهرست اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران لغو شد.

شرکت مارگارین با سرمایه اسمی ۹۵۱.۵ میلیارد تومانی از پنجم شهریور سال ۸۰ در بازار اول معاملات بورس حضور داشت و شرکت توسعه صنایع بهشهر مالکیت ۶۸.۲ درصد سهام آن را در اختیار دارد.

انتهای خبر/بورس پرس

https://kasbnews.com/6872