عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد

با پیشنهاد سید احسان خاندوزی و موافقت رئیس جمهور، حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد.

پیش از این نصرالله ابراهیمی به صورت موقت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بود.

پیش از ابراهیمی، سعید محمد مسئولیت دبیرخانه را برعهده داشت.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/6597