حامی مالی داوران فوتبال

شرکت نفت پارس حامی مالی داوران فوتبال

طبق توافق به عمل آمده بین مسئولان کمیته داوران و فدراسیون فوتبال با شرکت نفت پارس، این شرکت برای سه فصل دیگر به عنوان حامی مالی داوران انتخاب شد.

این شرکت در سه فصل گذشته نیز حامی مالی داوران بود.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/6140
Search